Vereniging

Leonardo da Vinci

‘Studievereniging voor Natuurwetenschappen te Nijmegen Leonardo Da Vinci’ is de officiële naam van de studievereniging van de studies Natuurwetenschappen en Science uit Nijmegen. Omdat het veel tijd kost om steeds opnieuw weer zo’n lange naam uit te moeten spreken of te typen – en omdat Natuurwetenschappers en Scientists over het algemeen graag naar een energetisch minimum streven – spreekt men gewoonlijk over ‘Leonardo’ of zelfs ‘Leo’. De vereniging is in 2003 opgericht en heeft inmiddels iets meer dan 250 leden en vele leuke activiteiten. De vereniging streeft er naar alle leden te betrekken bij de activiteiten en andere dingen die Leonardo organiseert. Om dit alles in goede banen te leiden wordt er elk jaar opnieuw een bestuur aangesteld, zij gaan in principe over alles wat er binnen de vereniging gebeurd. Het bestuur krijgt met veel zaken hulp van commissies, bestaande uit leden die zich in willen zetten voor hun mede-Leo’s. Onder de sub-kopjes van de menubalk vindt je al deze commissies en kan je lezen over het bestuur.

Studie- of studentenvereniging?

Bij een studentenvereniging kunnen alle studenten lid worden en de activiteiten van deze vereniging zijn voornamelijk ontspannend van aard. Een studievereniging, zoals ‘Leonardo da Vinci’, is echter vooral bedoeld voor studenten van de bij behorende opleiding(en), in dit geval dus Natuurwetenschappen en Science. De studievereniging zorgt voor aanvullende educatieve activiteiten naast het vaste curriculum van de opleiding. Onder deze educatieve activiteiten behoren onder andere een studiereis, bedrijfsbezoeken, symposia, lezingen en afdelingsbezoeken. Daarnaast zorgt een studievereniging ook voor korting op studieboeken. Last but not least organiseren wij als vereniging ook ontspannende activiteiten zoals borrels, lunches, sport en spel activiteiten en feesten. Doordat wij als studievereniging een grote bijdrage leveren aan een plezierige en leerzame tijd voor natuurwetenschappers krijgen we subsidie van de faculteit zodat wij ons werk nog beter kunnen doen. Naast leden telt de vereniging ook een ruime hoeveelheid begunstigers. Dit zijn leden die geen Natuurwetenschappen of Science studeren, maar het wel leuk vinden om mee te doen aan activiteiten van deze vereniging.