Sponsormogelijkheden

Leonardo Da Vinci biedt u vele sponsormogelijkheden, waarvan er enkele hieronder staan toegelicht. Aankomend jaar zal er bijvoorbeeld een studiereis worden georganiseerd en het jaar erop naar alle waarschijnlijkheid weer een symposium. Voor deze eenmalige evenementen zijn allerlei sponsormogelijkheden denkbaar. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om de studievereniging zelf te sponsoren. In onze sponsorbrochure vindt u uitgebreidere informatie en wij zouden graag, indien gewenst, de sponsormogelijkheden nader toelichten in een gesprek.

Studievereniging Leonardo Da Vinci
Studievereniging Leonardo Da Vinci is de studievereniging voor studenten Natuurwetenschappen en Science. De vereniging organiseert voor haar leden zowel educatieve activiteiten zoals symposia, studiereizen, lezingen en bedrijfsbezoeken als de nodige ontspanning zoals borrels, feesten, barbecues, picknicks en een culturele avond. Bovendien profiteren leden van voordelen als kortingen op studiemateriaal en het gebruik van de studentenkantines op de faculteit. De vereniging werkt nauw samen met de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) en in het bijzonder met het opleidingsinstituut Moleculaire Wetenschappen, waar de opleidingen Natuurwetenschappen en Science onder vallen, om de belangen van de leden te behartigen.

Leden
Als studievereniging voor de opleiding Natuurwetenschappen en Science heeft Leonardo Da Vinci leden uit alle (studie)jaren van de opleiding. Het aantal leden ondervindt een stijgende lijn en is nu ongeveer 200. Daarnaast kunnen studenten aan de FNWI ook lid of begunstiger worden en heeft de vereniging inmiddels een alumnibestand. Als sponsor van de studievereniging Leonardo Da Vinci kunt u op diverse manieren onze leden bereiken. Denk hierbij aan mailingen, advertenties en dergelijke.

Da Vinci Bode (verenigingsblad)
De mediacommissie van de vereniging brengt driemaal per jaar een eigen verenigingsblad uit onder haar leden. Hierin lezen de leden, begunstigers en alumni over de diverse nieuwtjes en activiteiten van de vereniging, maar er zijn ook interviews met docenten en studenten, columns en artikels over onderzoeken van leden te vinden. De “Da Vinci Bode” is met een oplage van 150 stuks en mailing van de Bode aan alle leden, begunstigers en alumni een goede mogelijkheid om iedereen van de vereniging te bereiken door middel van bijvoorbeeld een advertentie. Voorbeelden van de Da Vinci Bode zijn te vinden op de website.

Website en directe mailing
Ook op deze website is het mogelijk uw bedrijf te profileren door middel van het plaatsen van een banner of een bedrijfsprofiel. Dit bedrijfsprofiel zal onder het menu carrière komen te staan. Op de site zijn de actuele nieuwtjes en foto’s van de activiteiten te vinden. Daarnaast is het mogelijk om door middel van een mailing onze leden direct te berichten over activiteiten of vacatures.

Bedrijfsbezoek en lunchlezing
De Educacie, de educatiecommissie van Leonardo Da Vinci, organiseert door het jaar heen bedrijfsbezoeken en lezingen. Op deze wijze blijven de studenten op de hoogte van de carrièremogelijkheden binnen het bedrijfsleven. Uw bedrijf zou ook in aanmerking kunnen komen voor een bedrijfsbezoek of om een lezing te verzorgen. Daarnaast is deze commissie altijd op zoek naar interessante bedrijven die graag een lunchlezing zouden willen geven aan onze studenten.

Symposium
Tijdens het symposium zullen er vertegenwoordigers spreken van zowel de wetenschap als het bedrijfsleven over interessante ontwikkelingen binnen het natuurwetenschappelijke vakgebied. Dit in een overkoepelend thema. Het symposium, dat een week duurt, is open voor leden en niet-leden en wordt dan ook goed bezocht door studenten en docenten van de gehele faculteit en universiteit. Dit soort evenementen biedt sponsoren de mogelijkheden om door middel van flyers, banners en vermelding in het programmaboekje vele studenten te bereiken. De vereniging organiseert om het jaar een symposium. Het volgende symposium zal plaats vinden in collegejaar 2020-2021

Studiereizen en studietrips
Eens in de twee jaar kunnen leden deelnemen aan een studiereis. Tijdens deze reis worden onderzoeksinstituten en bedrijven in het buitenland bezocht en komen de deelnemers in contact met het plaatselijke studentenleven. Ook deze populaire activiteit is te sponsoren, in ruil voor bijvoorbeeld vermelding in PR materiaal of programmaboekjes. Daarnaast organiseren we elk jaar een studieweekend. Deze duurt een lang weekend en vindt plaats in steden net over de grens. Voor deze activiteit is het ook mogelijk om PR materiaal en programmaboekjes te sponsoren. Het volgende studieweekend staat gepland voor februari 2020 en de volgende studiereis staat gepland in mei 2020.

Ontspannende activiteiten
De vereniging organiseert diverse ontspannende activiteiten, zoals borrels, lunches en feesten. Wij bieden u de mogelijkheid uw naam te koppelen aan de activiteiten, door bijvoorbeeld het plaatsen van logo’s op het PR materiaal.