Opleidingscommissie

Wat is een Opleidingscommissie (OLC)?
De kwaliteit van het onderwijs wordt op de Radboud Universiteit o.a. in de gaten gehouden door de opleidingscommissies. Dat is geen commissie verwant aan een studievereniging, maar bestaat uit een groep docenten en studenten van de betreffende studie. De OLC is een medezeggenschapsorgaan. Dit houdt in dat we advies geven aan docenten, de onderwijsdirecteur en het faculteitsbestuur om zo de studenten te vertegenwoordigen. We kijken bijvoorbeeld of er iets veranderd moet worden aan een cursus, het curriculum, de computers, het gebouw, etc. Daarnaast houden we samen met de FSR en de andere OLC’s van de FNWI de kwaliteit van het onderwijs in de gaten.

We kunnen niet alle problemen alleen signaleren, dus hebben daarvoor jullie hulp voor nodig. Hiervoor zijn de resultaten van de vakenquêtes die jullie ieder kwartaal invullen en de mondelinge kwartaalevaluaties van wezenlijk belang. Als daaruit blijkt dat er actie ondernomen moet worden, nemen we direct contact op met een docent. Andere faculteitsbrede problemen horen we natuurlijk ook graag, want dan kunnen we deze doorspelen naar de FSR en de andere OLC’s.

Dit collegejaar bestaat de OLC uit Julian de Lange, Pieter of Peter Verhagen, Shen van Hassel en Jurriaan Zandbergen

Assessor
Tom Akkerman is dit jaar instituutsassessor voor Natuurwetenschappen en Science bij het onderwijsbestuur van het cluster Moleculaire Wetenschappen. Verder zit hij als toehoorder bij OLC-vergaderingen en vergadert hij met andere instituutsassessoren en de FSR. Iemand die van alles op de hoogte is dus! Je kunt hem bereiken via het e-mailadres van de OLC.

Contact
Mocht je vragen hebben of iets kwijt willen over een vak, kun je altijd mailen naar olc.science@student.ru.nl.
Wordt tevens lid van onze facebookgroep om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws! (https://www.facebook.com/groups/olc.nw/)
Wees daarnaast zeker niet bang om ons aan te spreken als je vragen hebt of gewoon een praatje wilt maken.

De OLC van collegejaar 2020-2021
v. l. n. r. v. b. n. o.: Julian de Lange, Pieter of Peter Verhagen, Shen van Hassel en Jurriaan Zandbergen