Science

Science is inmiddels dé bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit. Deze studie heeft de studie Natuurwetenschappen sinds jaargang 2011-2012 vervangen.

Bij Science verken je de bètawereld en krijg je op hoog niveau met alle vakgebieden te maken. Een groot voordeel als je je niet (direct) wilt beperken tot één discipline, maar juist een carrière wilt opbouwen vanuit een brede basis in de bètawetenschappen. Onze samenleving heeft de wetenschap en het bedrijfsleven hard nodig om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken zoals schone energie, duurzame productie van voeding en de ontwikkeling van nieuwe materialen. Voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën zijn mensen nodig die over de grenzen van vakgebieden heen kunnen kijken. Bij Science leer je hoe je de kennis van de verschillende (bèta)wetenschappen kunt combineren, maar vooral hoe je die kennis kunt omzetten in innovatieve oplossingen om onze wereld schoner, veiliger en gezonder te maken.

Kort samengevat komt dit neer op het volgende:

  • Je krijgt een gedegen basis van de biochemie, informatica, scheikunde, wiskunde en natuurkunde aangeleerd.
  • Je leert over de grenzen van verschillende vakgebieden heen kijken en vraagstukken vanuit een breed perspectief te benaderen.
  • Je leert je kennis aan te wenden om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, klimaat, voeding en gezondheid.

 

Wil je meer informatie over de opleiding? Klik dan hier!