Natuurwetenschappen

De opleiding Natuurwetenschappen bestaat sinds 1996 en beoogt studenten met brede belangstelling en vaardigheden op te leiden tot wetenschappers of vakmensen die in staat zijn te werken op één van de interdisciplinaire deelgebieden tussen de natuurkunde, scheikunde en biologie. Het is in het leven geroepen om de behoefte aan een brede, interdisciplinaire maar tegelijkertijd diepgaande opleiding in de natuurwetenschappen tegemoet te komen. De inhoud van de studie richt zich voornamelijk op de grensvlakken van de biologie, natuurkunde en scheikunde om het beoogde doel te verwezenlijken. De opleiding is bedoeld voor studenten die een brede belangstelling hebben voor de natuurwetenschappen en een van de volgende interesses:

1. belangstelling voor fundamenteel of toegepast multidisciplinair natuurwetenschappelijk onderzoek

2. de wens hebben om eerstegraads docent natuurkunde en/of scheikunde te worden (een dubbele bevoegdheid is mogelijk)

3. loopbaanmogelijkheden op het terrein van management en organisatie en/of communicatie, waarbij een brede natuurwetenschappelijke kennis van belang is.

Het programma van de opleiding bestaat uit de doorgronding van de relevante kennisdomeinen. Hiertoe behoren de natuurkunde, de biochemie, de fysische chemie, maar ook de grondslagen en de methoden der natuurwetenschappen worden niet vergeten.

Sinds 2001 maakt Natuurwetenschappen samen met de studies Scheikunde en Moleculaire Levenswetenschappen deel uit van het cluster Moleculaire Wetenschappen (MLW). Studenten kunnen in de loop van het propedeusejaar of aansluitend op de propedeuse zonder problemen overstappen tussen Science (het nieuwe Natuurwetenschappen), Scheikunde en MLW. Dit geeft sommige studenten de mogelijkheid om een meer gefundeerde keuze te maken tussen de verschillende bèta-disciplines. Elk jaar maakt een aantal studenten gebruik van deze mogelijkheid.

Sinds 2011 is het niet meer mogelijk om te starten met de opleiding Natuurwetenschappen. Na wat aanpassingen aan de studie heet het sindsdien Science.