Dinocie

De activiteiten die door de Dinocie georganiseerd worden zullen voornamelijk bedoeld zijn voor alumni en ouderejaars van Leonardo. De activiteiten zullen daarom voornamelijk op vrijdagen of in het weekend gehouden worden zodat deze meer toegankelijk zijn voor alumni.
Denk hierbij aan activiteiten zoals het terugkerende alumnidiner en de Docent Alumni Borrel.


Daarnaast hoopt de Dinocie ook andere activiteiten te organiseren voor alumni en is er de mogelijkheid voor netwerkactiviteiten die interessant zijn voor ouderejaars en eventueel jongerejaars.

Emailadres: leodinocie@science.ru.nl

De Dinocie bestaat uit: Justin Domhof (voorzitter), Frank Wensink, Wieske de Swart, Luuk van Dijk, Pieter Koopman, Lieve Muller, Paula Koenders en Noortje van der Mast.
Zij worden geadviseerd door alumni: Mira Rasing en Kas Houthuijs.