Dinocie

De activiteiten die door de Dinocie georganiseerd worden zullen voornamelijk bedoeld zijn voor alumni en ouderejaars van Leonardo. De activiteiten zullen daarom voornamelijk op vrijdagen of in het weekend gehouden worden zodat deze meer toegankelijk zijn voor alumni.
Denk hierbij aan activiteiten zoals het terugkerende alumnidiner en de Docent Alumni Borrel.


Daarnaast hoopt de Dinocie ook andere activiteiten te organiseren voor alumni en is er de mogelijkheid voor netwerkactiviteiten die interessant zijn voor ouderejaars en eventueel jongerejaars.

Emailadres: leodinocie@science.ru.nl

De Dinocie bestaat uit:
Foto van links naar rechts:
Boven: Marijn Favier, Jesse Louwers, Stijn Reijmer, Pieter Koopman, Melanie van der Vegt, Lieve Muller, Jesse Claessen. Midden: Gijs van der Dries
Onder: Tom Akkerman, Luuk van Dijk en Paula Koenders